Strona głównaO nasProduktyUsługiDofinansowania unijneprzykładowe realizacje
Wentylatory do suszarni i przemysłowe, suszarnie tarcicy, nagrzewnice
Projektowanie suszarni, montaż, osprzęt. Nagrzewnice wodne do suszarni i do pomieszczeń. Doradztwo techniczno - technologiczne. Komputerowe sterowanie procesem suszenia.
suszarnie tarcicy
wentylatory
narzewnice wodne
osprzęt do suszarni
sterowanie komputerowe
sterowanie komputerowe
Zasada sterowania pracą suszarniW sterowniku głównym (1) programuje się parametry oraz wilgotność końcową drewna. Sterownik ten komunikuje się po interfejsie RS485 (dwuprzewodowym) ze sterownikiem wykonawczym w szafie sterowniczej (2) oraz ze sterownikiem pomiarowym (3).
Sterownik pomiarowy odczytuje temperaturę i wilgotność powietrza (9) oraz wilgotność drewna (8), a następnie przetwarza zmierzone temperatury i wilgotności na transmisję cyfrową i przesyła je po interfejsie RS485 do sterownika głównego (1). Rozwiązanie takie umozliwia wyeliminowanie zakłóceń zmierzonych parametrów, ponieważ są one zamieniane na transmisję cyfrową bezpośrednio przy czujnikach, która jest zabezpieczona przed zakłóceniami. W przypadku innych rozwiązań, gdzie przewody pomiarowe są prowadzone aż do samej szafy sterującej, zakłócenia mogłyby mieć wpływ na zafałszowanie pomiarów.
Zmierzone i przesłane dane w postaci cyfrowej ze sterownika pomiarowego, są przetwarzane przez sterownik główny. Na ich podstawie do urządzeń wykonawczych (nagrzewnice (4), kominki wentylacyjne (5) oraz dysze nawilżające (7)) są wysyłane sygnały sterujące, które regulują pracę tych urządzeń tak, żeby utrzymać odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza w suszarni. Wentylatory (6) służą do wytworzenia przepływu powietrza. Ogrzane przez nagrzewnice (4) powietrze przepływając przez sztaple odbiera wilgoć z drewna, która koncentruje się w powietrzu. Nadmiar wilgoci usuwany jest przez kominki (5).
Do sterownika dołączony jest program wizualizacyjny (10), który umożliwia wyświetlanie na ekranie monitora zmierzonych parametrów oraz stan pracy poszczególnych urządzeń wykonawczych. Możliwe jest programowanie sterownika oraz drukowanie wykresów.
 
OPIS DZIAŁANIA STEROWNIKÓW
Sterownik suszarni służy do automatycznego i półautomatycznego prowadzenia procesu suszenia drewna w suszarni. Może być wykorzystany do suszarni dowolnej wielkości, nowobudowanej lub modernizacji już istniejącej.

Sterownik wykonany jest w postaci modułowej i składa się z:
 1. Sterownika głównego z klawiaturą i wyświetlaczem, który przetwarza wszystkie pomiary oraz kontroluje proces suszenia drewna. Tabele suszenia dla poszczególnych gatunków drewna są zapisane w pamięci sterownika. Sterownik przetwarza wartości temperatur i wilgotności i na ich podstawie reguluje urządzeniami wykonawczymi tak, aby uzyskać odpowiednią temperaturę i wilgotność w suszarni. Sterownik posiada dwa wyjścia komunikacyjne, jedno do komunikacji z modułem pomiarowym i modułem wykonawczym oraz drugie do komunikacji z komputerem PC.
   
 2. Sterownika pomiarowego, który odczytuje temperatury i wilgotności w suszarni oraz wysyła wszystkie pomiary do sterownika głównego. Sterownik posiada dwa czujniki do pomiaru temperatury powietrza, jeden do pomiaru tempeartury drewna, czujnik do pomiaru wilgotności powietrza oraz pięć sond do pomiaru wilgotności drewna. Sterownik komunikuje się ze sterownikiem głównym za pomocą interfejsu RS485.
   
 3. Sterownika wykonawczego, który steruje pracą wentylatorów i urządzeniami wykonawczymi. Sterownik umożliwia sterowanie pracą wentylatorów poprzez styczniki, siłownikami kominków wentylacyjnych i zaworami.

Budowa modułowa umożliwia zastosowanie sterownika do każdej suszarni np. jeżeli suszarnie są rozmieszczone po całym zakładzie, a zachodzi potrzeba kontrolować proces suszenia z jednego miejsca (sterowni), to w przypadku sterownika są możliwe trzy rozwiązania:
 1. Sterowniki główne umieszcza się w sterowni. Sterowniki pomiarowe i wykonawcze umieszcza się przy suszarniach. Połączenia między sterownikami wykonuje się dwużylowym kablem do transmisji cyfrowej (RS485). Odległości sterowników głównych od suszarni nie powinny przekraczać 1200m.
   
 2. Wszystkie sterowniki umieszcza się przy suszarni. Wyjścia komunikacyjne sterowników głównych łączy się równolegle do interfejsu RS485 i kabel transmisyjny prowadzi się do pomieszczenia sterującego. Odległości sterowników głównych od suszarni nie powinny przekraczać 1200m. W tym przypadku sterowniki główne pracują niezależnie od siebie. Kontrolę nad każdym ze sterowników przejmuje program komputerowy, który umożliwia programowanie i kontrolę wszystkich sterowników. Program umozliwia też wizualizację procesów dla każdej suszarni.
   
 3. W tym rozwiązaniu wykorzystuje się tylko sterowniki pomiarowe i sterowniki wykonawcze. Wyjścia komunikacyjne każdego ze sterowników łączy się równolegle do interfejsu RS485 i kabel transmisyjny prowadzi się do komputera w pomieszczeniu sterującym. Rolę sterowników głównych przejmuje program komputerowy, który kontroluje pracę każdej suszarni. Program umozliwia wizualizację procesu suszenia drewna.

Cały proces suszenia drewna podzielony jest na kilka faz:
 1. Nagrzewanie. W tej fazie następuje nagrzewanie drewna, przy czym szybkość narastania temperatury jest kontrolowana i uzależniona od grubości drewna. Faza nagrzewania kończy się po osiągnięciu określonej temperatury w komorze.
   
 2. Nawilżanie wstępne. Nawilżanie prowadzi się przy określonej temperaturze i wysokiej wilgotności względnej powietrza. Czas nawilżania jest obliczany w oparciu o grubość drewna. Po osiągnięciu zadanego czasu, rozpoczyna się faza suszenia właściwego.
   
 3. Suszenie właściwe. W tej fazie nastepuje pomiar wilgotności drewna i na jego podstawie regulowany jest mikroklimat w suszarni. Faza suszenia właściwego trwa aż do osiągnięcia zadanej wilgotności końcowej drewna.
   
 4. Nawilżanie wyrównawcze. W tej fazie nastepuje nawilżanie zewnętrznej warstwy suszonego drewna, mające na celu wyrównanie wilgotności po całości przekroju oraz zmniejszenie wewnętrznych naprężeń w drewnie, które mogłoby być przyczyną pękania drewna.
   
 5. Studzenie. W tej fazie następuje kontrolowane obniżenie temperatury drewna. Po obniżeniu temperatury drewna proces suszenia jest zakończony.
Więcej informacji www.elmaks.com
AS Technology Szymon Świątkowski
Łączkowice 10A
97-515 Masłowice

tel.: 693 168 789
fax: 42 209 13 07
e-mail:
biuro@maszyny.ws
Sterownik suszarni do drewna SDU-1

SDU-1 jest w pełni automatycznym i prostym w obsłudze sterownikiem suszarni do drewna. Może być wykorzystany do suszarni dowolnej wielkości, nowobudowanej lub modernizacji już istniejącej.

DANE TECHNICZNE STEROWNIKA:
liczba gatunków drewna: 19
grubość drewna: wprowadzana z klawiatury od 16mm do 100mm
wilgotność końcowa: wprowadzana z klawiatury od 30 do 8%
rodzaje programów suszenia: ostre, normalne i łagodne, buk na "biało"
liczba wentylatorów: standardowo 4, maksymalnie do 12
liczba sond wilgotności drewna: 5 (możliwy wybór aktywnych sond), wilgotność drewna jest liczona jako średnia aktywnych sond
pomiar temperatury powietrza i temperatury drewna: półprzewodnikowy czujnik temperatury
2 czujniki temperatury powietrza
1 czujnik temperatury drewna
pomiar wilgotności powietrza: polimerowy czujnik wilgotności powietrza produkcji HONEYWELL
1 czujnik wilgotności powietrza
dokładność pomiaru temperatury: +/- 0,5°C, rozdzielczość 0,1°C w zakresie 0..100°C
dokładność pomiaru wilgotności powietrza: +/- 2% w zakresie 0..100% RH, rozdzielczość 0,1% RH
zakres pomiaru wilgotności drewna: 8..70%
dokładność pomiaru wilgotności drewna: w zakresie 8..30% +/-0,5%
powyżej 30% +/-1%

REALIZOWANE FUNKCJE:

Tryb pracy automatyczny
Sterownik po wprowadzeniu gatunku, grubości i wilgotności końcowej drewna rozpoczyna proces suszenia, który przebiega automatycznie aż do zakończenia procesu suszenia. Wszystkie parametry, a więc temperatura i wilgotność drewna, temperatura i wilgotność powietrza są automatycznie kontrolowane i na ich podstawie sterownik ustala temperaturę i wilgotność powietrza w komorze suszarni. Oczywiście w dowolnym momencie można zatrzymać proces suszenia, a po zatrzymaniu wznowić od momentu przerwania. Może to być przydatne np. podczas awarii wentylatorów lub grzejników.

Tryb pracy ręczny
Ten tryb pracy polega na stałym utrzymywaniu zadanych parametrów temperatury i wilgotności powietrza. Od momentu wprowadzenia zadanej temperatury i wilgotności powietrza są one automatycznie utrzymywane na stałym poziomie aż do wprowadzenia nowych parametrów. Podczas pracy ręcznej sterownik kontroluje pracę wentylatorów i wyświetla temperaturę oraz wilgotności w komorze (powietrza i drewna).
W dowolnym momencie suszenia w trybie automatycznym można przejść na tryb ręczny i kontynuować suszenie w tym trybie.


więcej informacji www.elmaks.com

Komputerowe sterowanie suszarnią do drewna SDU-3
System komuterowego sterowania suszarnią umożliwia zdalne prowadzenie procesu suszenia za pomocą programu zainstalowanego na komputerze.
Program komputerowy pozwala na programowanie procesu suszenia drewna, jego wizualizację na ekranie monitora, a także na gromadzenie i przetwarzanie danych zapisywanych do pliku podczas suszenia drzewa. Na podstawie tych danych można przystąpić do rysowania wykresów, opisywania przebiegu procesu suszenia, drukowania wyników itp.
System komuterowego sterowania suszarnią współpracuje z zamontowanym w komorze suszenia modułem pomiarowym i czujnikami pomiarowymi, monitorującymi temperatury i wilgotności w suszarni oraz szafą sterowniczą zawierającą moduły wykonawcze do załączania wentylatorów, sterowania kominkami wentylacyjnymi, elektrozaworem nawilżania i nagrzewaniem.
Sterownik suszarni SDU-3 może obsługiwać szereg suszarni - do 32 komór jednocześnie.
Zaletą takiego sposobu rozwiązania jest obniżenie kosztów poprzez zastosowanie jednego komputera do sterowania kilkoma suszarniami.

Wymagania sprzętowe komputera:
 • procesor min. 200MHz
 • min. 64Mb RAM
 • dysk twardy: system operacyjny WINDOWS + 10Mb wolnego miejsca na program
 • monitor kolorowy, min. rozdzielczość 800x600 pikseli
więcej informacji www.elmaks.comStrona główna|O nas|Produkty|Usługi|Dofinansowania unijne|przykładowe realizacje