Strona głównaO nasProduktyUsługiDofinansowania unijneprzykładowe realizacje
Wentylatory do suszarni i przemysłowe, suszarnie tarcicy, nagrzewnice
Projektowanie suszarni, montaż, osprzęt. Nagrzewnice wodne do suszarni i do pomieszczeń. Doradztwo techniczno - technologiczne. Komputerowe sterowanie procesem suszenia.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Pierwsza Firma-Powiatowe Urzędy Pracy
Mikroprzedsiębiorstwa-Lokalne Grupy Działania
Mikroprzedsiębiorstwa-Lokalne Grupy Działania


Warto sprawdzić, czy na terenie Twojej Gminy nie działa Lokalna Grupa Działania. Realizuje ona wydatkowanie środków Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich z tzw. Osi 4. Są to przede wszystkim pieniądze na małe projekty dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenów wiejskich. Można w ramach tego działania wnioskować na projekty różnicujące kierunki działalności nierolniczej oraz projekty tworzące mikroprzedsiębiorstwa na wsi.
Skontaktuj się z nami. Zorientujemy się, jakie możliwości zdobycia dodatkowych pieniędzy unijnych są w Twoje gminie.

Strona główna|O nas|Produkty|Usługi|Dofinansowania unijne|przykładowe realizacje